Voortzetting toertochten WTC Boekel

— Gepubliceerd op 01 juli 2020 00:00 door Info Artform

Beste leden,

 Het kabinet heeft de beperkingen in verband met het coronavirus dusdanig verruimd dat we als vereniging ook weer in groepsverband mogen gaan fietsen.

In een ingelaste bestuursvergadering hebben we in overleg met enkele leden besloten dat we aanstaande zondag, 5 juli weer gaan starten met georganiseerde fietstochten voor de A+, A, B en C groep.  Omdat niet alle leden de kilometers in de benen hebben die je normaal rond deze tijd van het jaar mag verwachten én omdat we de adviezen van de NTFU blijven opvolgen spreken we het volgende met elkaar af:

 

 

 • Eerste ritten op zondag 5 en 12 juli
  starten de A en de B groep met in afstand aangepaste ritten (vertrek 8.30 uur). Verloopt dit naar wens dan kan vanaf 19 juli het programmaboekje weer worden gevolgd.
  De A+ en de C groep blijven het normale programma volgen omdat zij wekelijks ongeveer dezelfde afstanden rijden.

 • Wij houden ons aan de adviezen van de NTFU
  Voor het vertrek en na terugkomst
  van elke rit houden we anderhalve meter afstand tot elkaar. Daarom start de A groep op het plein ter hoogte van Bakker Van de Ven en start de B groep vanaf de huidige vertrekplaats op het plein. De A+ en C groep starten op andere tijden. Zij zorgen voor de onderlinge juiste afstand op het plein.
  Het bestuur heeft in overleg met voorrijders van de A+, A, B, C en woensdaggroep bepaald dat we bij grote groepen gaan splitsen in groepjes van maximaal 10 personen. Deze groepjes houden een afstand van ongeveer 50 meter tot elkaar. Op deze manier is het veiliger om in te halen, ingehaald te worden of te reageren op onverwachte verkeerssituaties en kunnen we de verplichte anderhalve meter met andere weggebruikers beter handhaven. Daarmee voorkomen we ook irritaties bij andere weggebruikers. Heel wat leden hebben de afgelopen weken al op deze manier gefietst en de ervaringen zijn goed.
  Bij pech onmiddellijk de weg of fietspad verlaten. 1 of 2 renners uit die groep waarschuwen eventuele andere groepen.
  Als je je niet 100% fit voelt fiets je niet mee.

 • Organisatie eerste tochten
  Wij hebben Willem van de Krieken (A+), Jos Biemans (A), Henk Veneberg (B), Huub Verbruggen (C) en Harrie Opsteen (woensdaggroep) bereid gevonden de eerste ritten in goede banen te leiden. Samen zijn we het eens geworden over bovengenoemde regels. Wees behulpzaam en ga niet met deze mensen in discussie. Als je mee wil fietsen met de groep accepteer je de gemaakte afspraken. De afspraken blijven tot nader bericht van kracht en gelden dus niet voor alleen de eerste 2 ritten.
  Wij verzoeken de voorrijders zoveel mogelijk verkeersluwe wegen op te zoeken en vooral na 10 uur drukke fietspaden te mijden.
  Bedenk van tevoren of de geplande pauzeplaats wel geschikt is nu daar ook de anderhalve meter in stand moet worden gehouden.

 

Wij als bestuur van WTC Boekel zijn blij met de versoepelingen na 1 juli. Onverwacht kunnen we ons fietsseizoen toch veel sneller oppakken als dat we aanvankelijk gedacht hadden. Dat dit nog met wat beperkingen gepaard gaat zullen we voor lief moeten nemen. Hoofdzaak is dat we ons fietsseizoen vanaf zondag weer kunnen voortzetten.

 

Wij wensen alle leden veel fietsplezier toe!

 

Namens het bestuur van WTC Boekel,

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Wtc Boekel

Frans Vonk
www.wtcboekel.nl

« ga terug